top of page

PRIVACYVERKLARING
 
Junior Art Professionals

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit
privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door
gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan
ons privacybeleid te accepteren.


Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de
zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met
de AVG, op zorgvuldige wijze worden verwerkt.


De JAP is een non-profitorganisatie die gebruik maakt van digitale media, zoals een
website, e-mail en sociale media zoals Instagram. In deze privacyverklaring worden
de verschillende gegevens die de JAP verzamelt en de doeleinden
waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.


De privacyverklaring zal soms worden aangepast door wetswijzigingen of uitbreiding
van de diensten. Daarom is het nuttig om de verklaring regelmatig te raadplegen.


Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

De JAP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de
hieronder genoemde doeleinden:

  • Om met u te communiceren zowel telefonisch als via e-mail en Instagram.

  • Om onze diensten op uw wensen af te stemmen en te optimaliseren.

  • Om alle feiten en factoren te kunnen controleren die van belang zijn voor het

       verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

  • Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

  • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op

       basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties).


Website
Als u de website van de JAP bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies
bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid
van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Meer hierover kunt u
lezen in ons cookie beleid.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen
om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit
handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden
verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als
vertrouwelijke informatie behandeld.

bottom of page